Stof- en waterdichtheid (uitleg IP codering)

07-02-2017  |  GSM Helpdesk Nederland  |  Toestellen


Er komen steeds meer telefoons, smartphones en tablets op de markt die naar opgaaf van de fabrikant stof- en waterdicht zijn. Toch is er veel onduidelijkheid hierover. De ene telefoon is slechts 'spatwaterdicht', de andere telefoon is volledig waterdicht en kan zelfs ondergedompeld worden. Bij telefoons die in een bepaalde mate stof- en waterdicht zijn geeft de IP codering, ook wel eens 'IP certificering' genoemd, uitsluitsel in welke mate het toestel bestand zou moeten zijn tegen de inwerking van stof of water. Belangrijke aantekening hierbij (zie ook onderaan dit artikel) is dat in de praktijk de stof- en waterbestendigheid vooral door smartphone fabrikanten rooskleuriger wordt voorgesteld dan daadwerkelijk het geval is.

Steeds meer smartphone fabrikanten zorgen ervoor dat toestellen in meer of mindere mate bestand zijn tegen vocht en water. Vocht- en waterschade is de nummer één oorzaak dat telefoons kapot gaan. Aan de IP code kan afgelezen worden in hoeverre een toestel bestand zou moeten zijn tegen stof- en water.

Een IP code bestaat uit de letters 'IP' en twee cijfers. IP is een afkorting voor 'Ingress Protection' of 'International Protection Rating'. De twee cijfers achter de letters IP geven de mate aan waarin een toestel stof- of waterdicht is. Het eerste cijfer geeft de stofdichtheid aan, het tweede cijfer de bestendigheid tegen water.

Stofdichtheid

Het eerste getal in de IP code staat voor de mate waarin een product (dus ook een telefoon, smartphone of tablet) bestand is tegen het binnendringen van grote of kleine voorwerpen, gruis en stof. Dit getal loopt op van 0 (geen bescherming) tot 6 (volledig stofdicht). In onderstaande tabel wordt het eerste cijfer uit de IP code behandeld. Het tweede cijfer (hieronder aangegeven met een 'x') duidt de waterbestendigheid. Deze behandelen we verderop in dit artikel.
 

IP code Bescherming
IP0x Geen bescherming
IP1x Bestand tegen indringing door voorwerpen groter dan 5 cm
IP2x Bestand tegen indringing door voorwerpen groter dan 1,25 cm
IP3x Bestand tegen indringing door voorwerpen groter dan 0,25 cm
IP4x Bestand tegen indringing door voorwerpen groter dan 0,1 cm
IP5x Bestand tegen gebruik in stoffige omgevingen
IP6x Volledig stofdicht


Vocht- en waterbestendigheid

Het tweede getal in de IP code staat voor de mate waarin een product (dus ook een telefoon, smartphone of tablet) bestand is tegen het binnendringen vocht of water.  Dit getal loopt op van 0 (geen bescherming) tot 9 (volledig vocht- en waterdicht). Hoe hoger de IP code, hoe beter een product ook bestand moet zijn tegen tijdelijke onderdompeling in water en hoe hogere vloeistofdruk het product kan doorstaan. In onderstaande tabel wordt het tweede cijfer uit de IP code behandeld. Het eerste cijfer (hieronder aangegeven met een 'x') duidt de stofbestendigheid. Deze is in de tabel hierboven behandeld.
 

IP code Bescherming
IPx0 Geen bescherming
IPx1 Druppeldicht - bestand tegen vallende druppels.
IPx2 Druppeldicht - bestand tegen vallende druppels onder een hoek van 15°
IPx3 Spatwaterdicht - geen schade bij besproeien met minder dan 10 liter per minuut onder een hoek van +60° tot - 60°
IPx4 Spatwaterdicht - geen schade bij besproeien met minder dan 10 liter per minuut onder welke hoek dan ook
IPx5 Spatwaterdicht - geen schade bij besproeien met minder dan 12,5 liter per minuut onder welke hoek dan ook
IPx6 Waterbestendig - geen schade of indringing bij besproeien met minder dan 100 liter per minuut onder welke hoek dan ook
IPx7 Dompeldicht - bestand tegen onderdompeling gedurende 30 minuten op 1 meter diepte.
IPx8 Waterdicht - blijft bruikbaar onder de opgegeven omstandigheden
IPx9 Vochtdicht - bestand tegen een vochtigheidsgraad van meer dan 90 procent of inwerking van vocht of water onder hoge druk


Voorbeelden

Een telefoon, smartphone of tablet waarbij wordt aangegeven dat deze voldoet aan de IP54 codering, is dus bestand tegen stoffige omgevingen en is spatwaterdicht. Een telefoon met een IP67 codering is volledig stofdicht en is dompeldicht en zou derhalve bestand moeten zijn tegen onderdompeling in 1 meter diep water gedurende maximaal 30 minuten. Een telefoon, smartphone of tablet met een IP68 codering zou zelfs geheel stof- en waterdicht moeten zijn.

Voorbehoud

Ondanks dat veel smartphone fabrikanten vandaag de dag telefoons of smartphones uitbrengen met een IP67 of zelfs IP68 codering, blijkt in de praktijk dat fabrikanten meestal geen garanties willen geven dat hun producten ook daadwerkelijk onder deze omstandigheden blijven functioneren. Er zijn maar enkele fabrikanten die daadwerkelijk durven te garanderen dat hun toestellen volledig stof- en waterdicht zijn. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Sonim, Ecom, Ruggear en CAT.

Andere fabrikanten geven weliswaar een (hoge) IP codering bij hun producten weer, maar gebruiken dit meer als marketingterm om aan te geven dat de telefoon, smartphone of tablet bestand is tegen dagelijks gebruik. Wat fabrikanten in dit geval daadwerkelijk bedoelen is dat de telefoon zonder gevolgen gebruikt zou kunnen worden in een bui regen of ongelukjes zoals plons in het afwaswater of de toiletpot danwel een glas drinken dat over de telefoon omvalt logischerwijs zal overleven.

Misleiding

Dit laatste is niet helemaal eerlijk, aangezien voor dit soort claims lagere IP coderingen zijn (bijvoorbeeld IPx3). Wie de garantievoorwaarden van zijn telefoon, smarpthone of tablet bekijkt zal zien dat (op enkele merken na) defecten die zijn ontstaan of veroorzaakt door vocht- en waterschade ten allen tijde zijn uitgesloten van de garantie, dus zélfs als de telefoon volgens de fabrikant voldoet aan een bepaalde IP codering.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie