Samsung stapt naar Amerikaans Hooggerechtshof in de strijd tegen Apple

Samsung stapt naar Amerikaans Hooggerechtshof in de strijd tegen Apple

20-08-2015  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Buitenland , Toestellen


Samsung heeft, zoals al werd verwacht, de gang naar het Amerikaanse Hooggerechtshof gemaakt om alsnog onder de schadevergoedingen die Samsung aan Apple moet betalen voor vermeende patentschendingen uit te komen.

Samsung heeft bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, het hoogste rechtsorgaan in de Verenigde Staten, een verzoek ingediend de lang slepende zaak tussen Samsung en Apple opnieuw te gaan behandelen. Directe aanleiding is de ongeldigverklaring van een belangrijk design-patent van Apple, op basis waarvan Samsung is veroordeeld tot het betalen van een forse schadevergoeding aan Apple.

Samsung werd in 2012 door door de jury in de grote Amerikaanse rechtszaak tussen Apple en Samsung schuldig bevonden aan patentschending. De jury adviseerde de rechter een schadevergoeding aan Apple toe te kennen van 1,049 miljard dollar. Begin 2013 werd deze boete al bijna gehalveerd.

Zowel Apple als Samsung zijn tegen de uitspraken diverse malen in hoger beroep gegaan. Momenteel is de gang naar het Amerikaanse Hooggerechtshof nog de enige mogelijkheid voor beide partijen om het slepende geschil uit te vechten.

Samsung heeft het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten nu gevraagd te kijken naar de manier waarop de boete die Samsung aan Apple moet betalen tot stand is gekomen. Op dit moment wordt een percentage van de winst die Samsung heeft gemaakt met smartphones waarmee Samsung inbreuken gepleegd zou hebben op patenten van Apple als schadevergoeding aan Apple toegekend.

Volgens Samsung is de gebruikte rekenmethode onjuist omdat deze geen rekening houdt met andere technologieën die in een smartphone worden gebruikt.

Voorts gaat Samsung de schadevergoeding zelf ook aanvechten, nu is gebleken dat het patent waarop een deel van de schadevergoeding die Samsung aan Apple moet betalen is gebaseerd eerder deze week ongeldig is verklaard.

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten moet zich nu gaan buigen over het verzoek van Samsung om de sinds 2011 slepende rechtszaak opnieuw in behandeling te gaan nemen. Eerdere verzoeken richting een lager rechtsorgaan tot heropening van de zaak werden tot op heden afgewezen. De gang naar het Amerikaanse Hooggerechtshof is zowel voor Apple als Samsung de laatste juridische mogelijkheid om hun gelijk te behalen.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie