Google officiëel beschuldigd van machtsmisbruik met Android

Google officiëel beschuldigd van machtsmisbruik met Android

20-04-2016  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Buitenland , Diensten , Toestellen


Zojuist heeft de Europese Commissie Google officieel in staat van beschuldiging gesteld voor machtsmisbruik met haar Android besturingssysteem.

Vandaag heeft de Europese Commissie (EC) de tweede belangrijke stap gezet tegen Google. Vorig jaar april opende de Europese Commissie een formeel onderzoek naar de gedragingen van Google met haar Android besturingssysteem. Op basis van dit onderzoek is het nu gekomen tot een officiele 'mededeling van punten van bezwaar', oftewel een officiële aanklacht.

In het afgelopen jaar hebben diverse concurrenten van Google informatie en documenten overlegd waaruit het mogelijke machtsmisbruik door Google zou blijken. In maart heeft de EC deze partijen gevraagd alle ingediende documenten te ontdoen van bedrijfsgevoelige informatie. Dezelfde vraag heeft Google vorige week ook zelf gekregen ten aanzien van de door haar ingediende documenten. Dit was al een signaal dat er een 'mededeling van punten van bezwaar' aan zat te komen.

Mededeling punten van bezwaar

Alle bruikbare documenten en informatie die door concurrenten zijn aangeleverd aan de EC zijn gebundeld in zogenaamde 'mededeling punten van bezwaar' en is in dit geval vandaag naar Google gestuurd. Feitelijk gaat het nu al om een formele aanklacht tegen Google aangezien de EC voldoende gronden ziet om Google in staat van beschuldiging te stellen van machtsmisbruik.

Twee uitersten

Inzet van de aanklacht zal zijn of Google concurrenten benadeelt door eigen diensten voor te trekken met het Android besturingssysteem. Volgens Google is hier geen sprake van omdat het Android besturingssysteem open source zou zijn en daarmee door iedereen gebruikt kan worden. Fabrikanten zouden volgens Google dan ook de keuze hebben om een volledig kale versie van Android te gebruiken of te kiezen voor de versie met alle Android functionaliteiten.

Van Android zijn grofweg twee versies beschikbaar. Binnen het zogenaamde 'Android Open Source Project', kortweg AOSP is een kale versie van Android beschikbaar. Daarnaast heeft Google haar eigen Android versie, voorzien van de zogenaamde 'Play Services'. Het 'Play Services' gedeelte valt niet onder het AOSP.

Voor een volledige Android ervaring zijn de "Play Services' haast onontbeerlijk. Om gebruik te kunnen maken van deze Play Services, met daarin bijvoorbeeld de Google Play Store voor het downloaden en installeren van apps, moeten producenten van Android apparaten een overeenkomst sluiten met Google. Binnen deze overeenkomst legt Google de verplichting op ook vele andere Google diensten standaard mee te leveren op Android apparaten.

Google Play Store als pressiemiddel

Uit diverse marktonderzoeken is de afgelopen jaren gebleken dat het aanbod apps in applicatiewinkels een belangrijke factor is bij consumenten om voor een bepaalde smartphone te kiezen. Wanneer fabrikanten van Android smartphones weigeren het omvangrijke pakket Google apps mee te leveren, mogen zij ook geen gebruik maken van de Google Play Store, waarmee de uiteindelijke gebruiker geen toegang krijgt tot alle apps die beschikbaar zijn voor Android. In die situatie zal het toestel in de praktijk niet of nauwelijks verkopen.

Dominante positie misbruikt

Aangezien het Android besturingssysteem wereldwijd op circa 74 procent van alle smartphones draait, spreekt de Europese Commissie van een 'dominante positie' en ligt daarmee automatisch onder een vergrootglas. De Europese Commissie ziet voldoende gronden om aan te nemen dat Google de dominante positie van Android heeft misbruikt om bijvoorbeeld haar marktaandeel op de zoekmarkt vast te houden.

In het Android besturingssysteem waarin de Play Services worden meegeleverd, staat de Google zoekmachine (uiteraard) als standaard zoekmachine ingesteld. Dat betekent dat 74 procent van alle smartphones wereldwijd standaard de Google zoekmachine gebruiken, waarmee Google andere zoekmachines buiten spel zet.

Voorgeïnstalleerde apps benadelen mogelijk concurrenten

Als onderdeel van de Play Services zijn fabrikanten van smartphone verplicht een omvangrijk pakket aan Google apps standaard te installeren op smartphones. De EC vermoedt dat ook middels deze verplichting vergelijkbare diensten van andere aanbieders door Google worden benadeeld. Ook wil de EC er achter komen of Google met haar 'wurgcontracten' de ontwikkeling van alternatieve Android versies tegenwerkt.

Vermoedens bestaan al langer

Eind 2012 opperde GSM Helpdesk Nederland ook al dat Google mogelijk haar machtspositie misbruikt met Android. Ook uit haar eigen onderzoek concludeerde GSM Helpdesk Nederland dat Google het eisenpakket voor Android smartphones de afgelopen jaren steeds verder heeft uitgebreid. Nu het Android besturingssysteem zijn dominante marktpositie heeft verworven en fabrikanten eigenlijk niet meer om Android heen kunnen, is Google bezig de teugels aan te trekken en de voorwaarden waarop het Android besturingssysteem gebruikt mag worden in eigen voordeel steeds verder te veranderen.

Uitgelekt wurgcontract

Begin 2014 zijn voor het eerst sinds dat Android beschikbaar kwam in 2007 details over het wurgcontract van Google naar buiten gekomen. Fabrikanten die een volledige versie van Android - inclusief toegang tot de Google Play Store - willen gebruiken, moeten toestellen door Google laten 'goedkeuren'. Enkel wanneer de smartphones qua software aan de omvangrijke eisen van Google voldoen en de fabrikant alle voorgeschreven Google apps meelevert en op prominente plaatsen in beeld brengt, krijgt de fabrikant goedkeuring. Het betreffende wurgcontract had geheim moeten blijven, iets wat ook een essentieel onderdeel is van het contract, maar begin dit jaar lekte het contract alsnog uit via een Amerikaanse rechtszaak.

Nog een lange weg te gaan

Middels de 'mededeling van punten van bezwaar' heeft Google vanaf vandaag inzicht in de beschuldigingen en het opgebouwde dossier en kan zich hiertegen gaan verdedigen. Op basis van de verdediging kan de EC haar aanklacht afzwakken, aanhouden of zelfs bijstellen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een soort 'vonnis', oftwel de 'beschikking'.

Wanneer de EC vast heeft gesteld dat er daadwerkelijk sprake is of is geweest van het misbruiken van haar machtspositie door Google, kan Google een boete tegemoet zien van maximaal 10 procent van haar jaaromzet. Voordat het zover is, zijn we overigens waarschijnlijk alweer één tot enkele jaren verder.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie