Bellen, sms en internet nu stuk goedkoper in het buitenland

Bellen, sms en internet nu stuk goedkoper in het buitenland

02-05-2016  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Buitenland , Connectiviteit , Diensten , Netwerk


Afgelopen zaterdag zijn de nieuwe Europese regels van kracht geworden rondom de zogenaamde 'roamingtarieven', oftewel de tarieven voor bellen, sms'en en internetten in het buitenland. Daarmee is bellen, sms'en en internetten in het buitenland in de meeste gevallen een stuk goedkoper geworden.

Afgelopen zaterdag, 30 april, zijn de nieuwe Europese regels rondom roamingtarieven (tarieven voor het gebruik van een mobiele telefoon in het buitenland) van kracht geworden. Tot aan juni 2017 zullen deze nieuwe regels gelden en fungeren feitelijk als 'overgangsfase' naar het volledig afschaffen van de roamingtarieven in 2017. Europeanen die nu een ander EU-land bezoeken kunnen in de meeste gevallen fors goedkoper gebruik maken van hun toestel in andere EU landen.

Tot aan 30 april werkte de Europese Unie met een zogenaamd 'tariefplafond'. Er was een maximum tarief bepaald dat telecomproviders in rekening mochten brengen voor bellen, gebeld worden, sms'en en mobiel internet in een ander EU land. In de praktijk hanteerde nagenoeg alle providers de maximale tarieven.

Nieuwe regels

Sinds 30 april is het tariefplafond komen te vervallen en zijn in de aanloop naar het volledig afschaffen van de roamingtarieven in juni 2017 de nationale tarieven voor bellen, sms'en en internet als uitgangspunt gesteld. Telecom aanbieders hebben nu zelf de keuze of zij aan klanten die in het buitenland verblijven enkel de nationale tarieven in rekening brengen, enkel een toeslag berekenen of de nationale tarieven gebruiken met daar bovenop een toeslag.

Het is erg interessant om te zien dat de mobiele aanbieders in Nederland hier heel verschillend mee omgaan. Vodafone en KPN hebben bijvoorbeeld besloten (voorlopig) enkel de toeslag te rekenen voor het gebruik van een telefoon in het buitenland. Hollandsnieuwe gebruikt de Nederlandse (bundel)tarieven als uitgangspunt en berekent hier bovenop de maximale toeslag die de provider mag rekeken. T-Mobile en Robin Mobile geven klanten de mogelijkheid een bepaalde hoeveelheid belminuten of data 'gratis' te gebruiken in het buitenland en berekent voor meerverbruik de nationale tarieven, de toeslag of een combinatie van beide.

Omdat providers de nieuwe regels naar eigen wens en inzicht mogen gebruiken en er grote verschillen bestaan tussen de tarieven die providers sinds 30 april berekenen, groeit bij veel consumenten de vraag in hoeverre de tarieven van hun provider voldoen aan de nieuwe regels.

Voldoet uw provider aan de nieuwe regels?

Tot aan 2017 geldt een zogenaamde 'Roam Like At Home +' regeling. Dat betekent dat providers voor bellen, gebeld worden, sms'en en internet in andere EU landen de nationale tarieven als uitgangspunt mogen gebruiken aangevuld met een toeslag. Providers mogen daarbij een toeslag van 6,05 cent per minuut voor uitgaande gesprekken rekenen, 1,37 cent per minuut voor inkomende gesprekken, 2,42 cent per SMS en 6,05 cent per MB in rekening brengen bóvenop de nationale tarieven.

Afrondingsregels

Om te voorkomen dat providers middels afronding de tarieven kunstmatig verhogen, moeten inkomende gesprekken per seconde afgerekend worden zonder afronding. Voor uitgaande gesprekken mogen providers de eerste 30 seconden altijd volledig in rekening brengen en daarna dient afgerekend te worden per seconde zonder verdere afronding. Mobiel internetverkeer in het buitenland mag niet afgerond worden en moet berekend worden per KB.

Plafond voor nationaal tarief + toeslag

Omdat de nationale tarieven als uitgangspunt gebruikt worden voor de nieuwe buitenlandse tarieven, heeft de Europese Unie ook een plafond bepaald hoe hoog de buitenlandtarieven mogen zijn op het moment dat providers een toeslag berekenen. De combinatie van de nationale tarieven plus de toeslag mogen niet hoger zijn dan 22,99 cent per minuut voor uitgaande gesrpekken, 1,37 cent per minuut voor inkomende gesprekken, 7,26 cent voor een SMS en 24,2 cent per MB dataverkeer.

Er zijn situaties waarbij de nationale tarieven hoger zijn dan het tariefsplafond. Dit komt bijvoorbeeld voor bij prepaid gebruikers. In dat geval mogen providers alleen deze nationale tarieven hanteren voor bellen, sms'en en internet in het buitenland, maar mogen géén toeslag meer berekenen boven op deze tarieven.

Nieuwe truc: voordeelbundels

Nederlanders die naar het buitenland gaan moeten erg bedacht zijn op de nieuwe truc van providers om automatisch roamingbundels te slijten en toch meer inkomsten uit roaming te genereren. Vodafone is hierin het meest inhalig. De provider biedt bijvoorbeeld haar 'Alles in één op Reis BloX' aan. Deze bundel staat bij alle klanten standaard aan en wordt geactiveerd zodra een klant 1 seconde in het buitenland belt, een SMS verstuurt of 1 KB data verbruikt. In dat geval wordt direct 4 euro afgeschreven voor deze bundel. Klanten die minder willen verbruiken dan de kosten van deze Alles in één op Reis BloX moeten deze bundel zelf uitzetten.

Ook andere providers proberen erop aan te sturen dat klanten voordeelbundels afnemen. Met deze voordeelbundels zijn klanten doorgaans goedkoper uit als een groot deel van het 'volume' verbruikt wordt. Klanten die slechts een klein deel van het 'volume' verbruiken zijn met deze voordeelbundels juist duurder uit.

Meer informatie

Lees voor meer informatie, tips en advies onderstaande relaterende helpdeskpagina's:
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie
Nieuw

19-07-2019
Xiaomi Mi Max 3
26-03-2019
Sony Xperia L3
26-02-2019
Sony Xperia 1
26-02-2019
Sony Xperia 10