Een goede versleuteling is inderdaad noodzakelijk aangezien veiligheidsdiensten de in de Grondwet neergelegde waarborgen op privacy met voeten treden. Dergelijke overtredingen zijn verboden en zijn mijns inziens regelrechte misdrijven. Niet de gebruiker van versleuteling moet worden aangepakt, maar de desbetreffende overheden. Naast een zeer goede versleuteling, welke telkens moet wijzigen, en waarbij het deze diensten ontzettend veel tijd nodig hebben om deze te kraken, is het noodzakelijk dat massaal aangifte tegen de AIVD en de politiek verantwoordelijken wordt gedaan wegens opzettelijke overtreding van de Wbp en andere wetten. Gewoon protesteren helpt niet meer. Strafrechtelijk optreden tegen deze diensten en de verantwoordelijke ministers van V&J en BZK is noodzakelijk.