Schaarste 06-nummers blijft onderwerp van zorg voor toezichthouder

Schaarste 06-nummers blijft onderwerp van zorg voor toezichthouder

19-06-2017  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Connectiviteit , Diensten , Netwerk


Uit de nieuwe monitor Nummeruitgifte van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat al 91 procent van alle beschikbare mobiele nummers waren uitgegeven. De ACM controleert strenger op het doelmatige gebruik van 06-nummers om geen problematische schaarste te krijgen.

De Autoriteit Consument en Markt houdt al jaren verscherpt toezicht op de uitgifte- en het gebruik van 06-nummers in Nederland. Doordat alle mobiele telefoon in Nederland een 06-nummer hebben is schaarste aan het ontstaan in het aantal nog beschikbare mobiele nummers.

Uit het meest recente monitor Nummeruitgifte van de ACM blijkt dat eind 2016 totaal al 91 procent van alle nu beschikbare mobiele nummers waren uitgeven. Binnen de nummerreeksen die momenteel voor mobiele nummers worden gebruikt zijn totaal 60 miljoen mobiele nummers beschikbaar.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is belast met de uitgifte van telefoonnummers. Momenteel zijn alle nummers in de 061 tot en met de 065 reeks, alsmede de 068 reeks, bestemd voor mobiele telefonie, wat ruimte biedt voor 60 miljoen mobiele telefoonnummers.

Recycling mobiele nummers

Omdat de bodem in het aantal mobiele nummers al in 2010 in zicht was, is het ACM scherper gaan toezien op het doelmatig gebruik van de beschikbare mobiele nummers. Telecomproviders worden geacht hun bestaande mobiele nummers waar mogelijk zo veel mogelijk te recyclen. Dit betekent dat een mobiel telefoonnummer die in onbruik is geraakt na een afkoelperiode van circa een jaar weer terug in omloop gebracht moet worden. Wie ooit een oud mobiel nummer heeft gehad, heeft grote kans nu iemand anders aan de telefoon te krijgen op het moment dat dit oude nummer wordt gebeld.

De recycling van mobiele nummers is goed zichtbaar in het aantal nieuwe uitgegeven nummers. In de periode tussen juni 2012 en heden zijn 'slechts' 3,5 miljoen nieuwe mobiele nummers uitgegeven.

Consumenten doen zelf ook langer met hun mobiele telefoonnummer. Steeds vaker wordt het 06-nummer bij een overstap naar een andere providers meegenomen. In 2014 werd voor de 25 miljoenste keer een 06-nummer geporteerd (meegenomen) naar een andere provider sinds nummerporteringen in 1999 mogelijk werden gemaakt. Providers zijn verplicht mee te werken aan nummerportering op het moment dat een consument of zakelijke klant overstapt naar een andere telecom aanbieder.

Aanbieders van mobiele telefonie, waaronder bijvoorbeeld KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2, hebben volgens het ACM op dit moment nog ongeveer 35 procent van alle uitgegeven 06-nummers 'op de plank' liggen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld om nieuwe nummers gaan die nog niet in gebruik zijn genomen, maar ook oude nummers die ligeen 'af te koelen'. Het is namelijk verplicht om een gebruikt telefoonnummer minimaal één jaar ongebruikt te laten voordat deze weer opnieuw wordt uitgegeven aan een nieuwe klant.

Aanpassing uitgiftebeleid

Om de nummerschaarste te lijf te gaan heeft de toenmalige Onafhankelijke Post- en Telecomautoriteit, nu ACM, begin 2011 het uitgiftebeleid van mobiele nummers verder aangepast. Voorheen werd een complete nummerreeks van 1 miljoen nummers geblokkeerd op het moment dat een mobiele aanbieder binnen die reeks een aanvraag van 100.000 nummers deed. Hierdoor waren de nummers van mobiele aanbieders lange tijd te herkennen aan de eerste vier cijfers van het mobiele nummer.

Het ACM kan sinds 2011 binnen een blok van 1 miljoen mobiele nummers, blokken van 10.000 of 100.000 nummers aan verschillende providers toekennen. Een voorbeeld hiervan is zichtbaar in de 0637 reeks, waarin blokken van 100.000 nummers aan meerdere providers toegekend worden.

Sinds oktober 2014 geeft het ACM ook blokken van 10.000 nummers uit, wat zichtbaar is in de 06-899 reeks. In dit nummerblok hebben Premium Routing GmbH, Belcentrale.nl B.V. en Dean Connect B.V. ieder een blok van 10.000 nummers en heeft KeenMobile B.V. twee nummerblokken van 10.000 nummers. Ook in de 06-324 reeks is in het afgelopen half jaar het eerste nummerblok van 10.000 nummers uitgegeven aan Van Leyden Multimedia B.V.

Door de verandering van het uitgiftebeleid van mobiele telefoonnummers vertellen daardoor niet de eerste vier maar de eerste zes cijfers van een mobiel nummer aan welke mobiele aanbieder een bepaald telefoonnummer oorspronkelijk toebehoorde.

Ingebruikname nieuwe nummerreeksen

Omdat het gebruik van mobiele telefonie in de toekomst alleen maar blijft toenemen en ook het aantal mobiele nummers dat in gebruik is blijft stijgen, verwacht het ACM op langere termijn een steeds grotere schaarste in het aantal 06 nummers. Het ACM heeft tegenover GSM Helpdesk vorig jaar al bevestigd dat het de nummerschaarste aan kan pakken door op termijn de 060 en de 069 reeks te openen voor mobiele telefonie. Hiermee ontstaat een extra ruimte van 20 miljoen 06-nummers.

Ook bevestigde het ACM eerder tegenover GSM Helpdesk dat naast de openstelling van de 060 en de 069 reeks wordt gekeken naar de gedeeltelijke openstelling van de 066 en 067 reeks. Nummers binnen deze twee reeksen zijn momenteel nog gereserveerd voor videotex, toegang tot datadiensten (inbelnummers voor internet) en semafonie.

Aangezien slechts een zeer klein aantal nummers binnen deze reeksen in gebruik zijn, kunnen de ongebruikte reeksen ingezet worden voor mobiele communicatie, waarmee in potentie nog tussen de 10 en 18,6 miljoen extra mobiele nummers beschikbaar komen.

Splitsing M2M communicatie van mobiele communicatie

Om de druk op het gebruik van mobiele nummers verder te beperken, is ondertussen het mobiele telefoonverkeer en zogenaamde 'Machine to Machine' (M2M) communicatie gesplitst. Sinds 1 maart 2013 mogen voor M2M toepassingen geen 06 nummers meer gebruikt worden. Hiervoor heeft het ACM een nieuwe 097-reeks in het leven geroepen.

De 097 nummerreeks heeft in plaats van 10 maar liefst 12 nummers, waardoor een ruimte is ontstaan van op dit moment 100 miljoen telefoonnummers voor M2M toepassingen. Er wordt namelijk verwacht dat binnen nu en enkele jaren het aantal M2M aansluitingen al hoger zal liggen dan het aantal reguliere mobiele aansluitingen.

Steeds meer apparaten, bijvoorbeeld OV Chipkaart palen, frisdrankautomaten, mobiele PIN apparaten, alarmsystemen of verkeersregelsystemen maken gebruik van een mobiele (data)verbinding en zijn dus voorzien van een simkaart met mobiel nummer.

Meer informatie over mobiele nummers

GSM Helpdesk Nederland heeft een uitgebreid overzicht van alle uitgegeven mobiele nummers en aan welke mobiele aanbieders deze nummers toebehoren. Meer informatie is samengebracht op onze pagina over nummerreeksen.;

Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie