Waakhond keurt Datavrije Muziek van T-Mobile definitief goed

Waakhond keurt Datavrije Muziek van T-Mobile definitief goed

11-10-2017  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Connectiviteit , Diensten , Netwerk


De Autoriteit Consument en Markt (ACM) oordeelt geen verdere bezwaren te hebben tegen Datavrije Muziek van T-Mobile. Daarmee mag T-Mobile de dienst, waarbij geen dataverkeer in rekening wordt gebracht voor muziekdiensten, aan blijven bieden.

De rechtbank van Rotterdam bepaalde eind april dat T-Mobile voorlopig mag doorgaan met het aanbieden van haar dienst 'Datavrije Muziek'. De dienst was onder Nederlandse wet verboden, maar onder Europese regelgeving is deze toegestaan. Omdat de Europese wet boven de Nederlandse staat, moest de Autoriteit Consument en Markt de dienst toetsen aan Europese regelgeving.

Deze nieuwe toetsing is nu afgerond en de ACM concludeert dat Datavrije Muziek van T-Mobile niet strijdig is met Europese regelgeving. Dat betekent dat T-Mobile definitief mag doorgaan met het aanbieden van Datavrije Muziek.

Bits of freedom wil strikte netneutraliteit

Bits of Freedom, een beweging die de digitale rechten van burgers behartigt, heeft eerder ook al een handhavingsverzoek ingediend bij de ACM om toch een verbod af te dwingen op Datavrije Muziek van T-Mobile. Bits of Freedom is voorstander van een hele strikte vorm van netneutraliteit, waarbij geen diensten benadeeld-, maar ook niet bevooroordeeld mogen worden. In het geval van Datavrije Muziek is er sprake van bevooroordeling van bepaalde diensten.

Dankzij de uitspraak van de rechtbank van april is de wetgeving rondom netneutraliteit sinds april een stukje minder strikt dan deze tot dan toe was. Tot april schreef deze wetgeving voor dat internetaanbieders, dus ook mobiele telecomproviders, geen diensten mogen voortrekken of extra mogen belasten. Zero rating is een vorm van het voortrekken van bepaalde diensten en zou ten nadele kunnen zijn van andere diensten.

De rechtbank concludeerde dat het welliswaar onder Nederlandse wetgeving verboden is om diensten middels 'zero rating' aan te bieden echter stelt dat de Nederlandse wetgever hier helemaal niets over had mogen zeggen. Europese verordeningen stellen namelijk dat ondanks de netneutraliteitsregels zero rating onder voorwaarden wel is toegestaan. De rechtbank heeft daarbij de Europese regelgeving boven de Nederlandse wetgeving gesteld.

T-Mobile heeft vorig jaar oktober bewust de knuppel in het hoenderenhok gegooid met de lancering van 'Datavrije Muziek', een dienst waarbij klanten niet langer hoeven te betalen voor het dataverkeer dat met muziekdiensten wordt gegenereerd. Het niet in rekening brengen van dataverkeer dat door bepaalde diensten wordt verbruikt wordt 'zero rating genoemd'.

Nieuwe toetsing

Vanuit de uitspraak uit april mocht T-Mobile doorgaan met het aanbieden van Datavrije Muziek en zouden ook andere telecomaanbieders diensten op basis van zero rating aan mogen gaan bieden. Toch concludeerde de rechtbank dat de manier waarop T-Mobile momenteel Datavrije Muziek aanbiedt mogelijk toch niet toegestaan is onder de Europese regelgeving. Het was echter aan de Autoriteit Consument en Markt om dit te toetsen. De rechtbank stelde dat de ACM deze toetsing nog niet had gedaan omdat de ACM van mening was dat de dienst onder Nederlandse wetgeving sowieso verboden was. De rechtbank droeg in april derhalve de ACM op een nieuwe toetsing uit te voeren op basis van de Europese regelgeving.

Op basis van deze toetsing concludeert de ACM dat Datavrije Muziek van T-Mobile niet in strijd is met de Europese regelgeving en derhalve toegestaan zal blijven. Bits of Freedom is het hier echter niet mee eens en heeft aangekondigd te zullen gaan procederen tegen de uitspraak.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie