Telecombedrijven op de vingers getikt om incassobeleid

Telecombedrijven op de vingers getikt om incassobeleid

19-10-2017  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Connectiviteit , Diensten , Netwerk


Veel schulden of financiële problemen in Nederland ontstaan mede door toedoen van de telecombranche. Mensen met bijvoorbeeld een mobiel abonnement die hun maandelijkse abonnementskosten niet meer kunnen betalen komen door starre houding van de telecombranche vaak dieper in de financiële problemen. Onder druk van de Autoriteit Consument en Markt moeten telecomproviders hun incassobeleid aanpassen.

Wie een abonnement afsluit voor 24 maanden bij een telecomprovider, zit ook daadwerkelijk 24 maanden vast aan het betalen van de maandelijkse abonnementsvergoeding. Iemand die 25 euro per maand als abonnementsbedrag betaalt moet dus over een periode van 24 maanden totaal over de hele abonnementstermijn 600 euro betalen aan de provider voor zijn abonnement. Wanneer iemand tijdens de looptijd van een abonnement in de financiële problemen belandt, bijvoorbeeld door werkloosheid, ziet vaak zijn financiële problemen groter gemaakt worden door telecomproviders.

Telecomproviders zijn één van de belangrijkste opdrachtgevers van incassobureaus in Nederland. Telecomproviders gaan vrij snel over tot het uit handen geven van vorderingen aan incassobureau's, met hoge kosten van dien. Wanneer iemand in de financiële problemen zit en zijn abonnement voortijdig wil beëindigen, wordt door telecomproviders daarnaast meestal gehouden aan betaling van alle nog resterende termijnen van het abonnement. Daarmee worden consumenten met financiële problemen nóg verder in de problemen geduwd.

Aanpak problemen in de incassobranche

Om te voorkomen dat consumenten door bedrijven en incassobureaus steeds dieper in de problemen worden gebracht, is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) al geruime tijd bezig met het aanpakken van problemen in de incassobranche. Er wordt strenger op toegezien dat incassobureau's zich aan de wet- en regelgeving houden en geen onterechte of onduidelijke rekeningen vorderen en geen ontoelaatbare druk uitoefenen op schuldenaars.

Ook opdrachtgevers worden nu aangepakt

Naast de incassobranche verplaatst de aandacht van de ACM zich nu ook naar grote opdrachtgevers van incassobureau's. De telecombranche in Nederland is één van de grootste toeleveranciers van vorderingen aan incassobureau's. De telecombranche speelt dan ook een belangrijke rol in de financiële problemen van veel mensen. 

De ACM heeft met de telecombranche afgesproken dat telecombedrijven bij voortijdige contractsbeëindiging maximaal 50 procent van de resterende abonnementstermijn in rekening brengen bij klanten die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn beland. Zo worden consumenten volgens de ACM beter beschermd tegen hoge schadevergoedingen voor contractbreuk. De 50% regeling geldt enkel voor het telecomabonnement, niet voor de afbetaling van een eventuele smartphone. Telecomproviders houden ruimte om fraudeurs aan te pakken. In het geval van fraude mogen providers hogere percentages van de resterende abonnementstermijn in rekening blijven brengen.

14-dagen termijn

Telecomproviders hebben daarnaast hun werkwijze met betrekking tot incassotrajecten in lijn moeten brengen met de Nederlandse wet- en regelgeving. Providers moeten nu duidelijk communiceren wanneer de 14-dagen termijn ingaat waarin klanten nog de mogelijkheid hebben om zonder incassokosten hun openstaande schuld af te betalen. Indien betaling uitblijft, mogen providers pas daarna incassokosten en (wettelijke) rente in rekening gaan brengen.

Nagenoeg alle Nederlandse telecomproviders hebben in de afgelopen tijd hun werkwijze en algemene voorwaarden aangepast aan de door de ACM aangescherpte regels. KPN verwacht voor het eind van dit jaar alle regels geïmplementeerd te hebben, Telfort in het eerste kwartaal van 2018.
 
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie