Apple en Samsung graven strijdbijl weer op in zes jaar slepende rechtszaak

Apple en Samsung graven strijdbijl weer op in zes jaar slepende rechtszaak

23-10-2017  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Toestellen


De rechtszaak tussen Apple en Samsung, waarbij Samsung in de Verenigde Staten veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoeding van 1 miljard dollar aan Apple voor het maken van inbreuken op design patenten van Apple, wordt heropend.

Apple en Samsung gaan de strijdbijl waarmee beide bedrijven elkaar zes jaar lang hebben bevochten opnieuw opgraven. Na het verschijnen van de allereerste Samsung Galaxy S smartphone in 2010 klaagde Apple concurrent Samsung aan voor het maken van inbreuken op het design van de Apple iPhone. Na jaren van procederen en het als maar verzwaren van de aanklacht met nieuwe patentinbreuken werd Samsung uiteindelijk door de Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan 1 miljard dollar.

In latere rechtszaken werd dit bedrag telkens weer aangepast. Samsung heeft tot nu toe ruim een half miljard dollar aan Apple betaald, waarvan 400 miljoen dollar nu opnieuw ter discussie staat.

Nieuwe richtlijnen

Apple en Samsung hebben besloten opnieuw te gaan procederen om de schadevergoeding die Samsung verschuldigd is aan Apple vast te laten stellen op basis van een nieuwe richtlijn van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Als het aan Apple ligt had Samsung namelijk alle winst die zij had gemaakt op de verkoop van toestellen die inbreuk maken op haar patenten moeten afdragen als schadevergoeding, terwijl Samsung bepleit dat de patenten slechts een klein onderdeel vormen van het totale product en daarvoor dus nooit de gehele winst opgeëist kan worden.

De nieuwe Amerikaanse richtlijn kijkt naar de impact van patenten of vormgevingsaspecten op het totale product en probeert op basis daarvan een reële waarde toe te kennen aan die patenten of vormgevingsaspecten. Als een product bijvoorbeeld niet had kunnen bestaan zonder het betreffende patent, heeft het patent meer waarde dan wanneer er alternatieven zijn.

Toetsing aan nieuwe richtlijn

Zowel Apple als Samsung hebben ermee ingestemd dat de schadebepaling uit de lang slepende rechtszaak opnieuw getoetst zal gaan worden aan de nieuwe Amerikaanse richtlijnen om op basis daarvan tot een definitieve berekening te komen aan welke schadevergoeding Samsung door Apple gehouden kan worden.
 
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie