'Telefoongebruikers in het verkeer veroordelen andere telefoongebruikers'

'Telefoongebruikers in het verkeer veroordelen andere telefoongebruikers'

06-12-2017  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Diensten , Toestellen


De overheid en publieke media zijn momenteel bezig met het op gang brengen van een maatschappelijke discussie over het gebruik van telefoons en smartphones achter het stuur. Een bijbehorend onderzoek stelt dat veel automobilisten het smartphonegebruik van andere bestuurders veroordelen, maar zich zelf ook vaak schuldig maken aan telefoongebruik achter het stuur.

Bijna iedereen is het erover eens dat het gebruik van een telefoon of smartphone tijdens het rijden zorgt voor afleiding en dat die afleiding tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden. Waarschijnlijk worden de regels rondom smartphone gebruik de komende tijd flink aangescherpt en wordt smartphonegebruik achter het stuur op de lijst 'huftergedrag' geplaatst. Daarmee kan het net als rijden onder invloed zwaarder bestraft worden.

Gelijktijdig zal er een campagne opgezet gaan worden die een maatschappelijke disucussie moet aanwakkeren over smartphonegebruik. Hetzelfde is eerder gebeurd rondom alcoholgebruik. De maatschappelijke discussie over alcohol in het verkeer heeft erin geresulteerd dat vooral in de generaties tot 50 jaar bijna geen sprake meer is van rijden onder invloed. Mensen maken duidelijke afspraken wie rijdt en nuchter blijft en spreken elkaar aan op alcoholgebruik.

Onderzoek

De Nederlandse publieke omroep NOS meldt op basis van een onderzoek onder 4.000 Nederlanders dat 92 procent van alle automobilisten die meer dan 20.000 kilometer per jaar rijden soms of regelmatig gebruik maken van hun telefoon tijdens het rijden. Daarmee ligt het gebruik onder deze groep hoger dan het gemiddelde onder alle bestuurders. 62 procent van alle Nederlanders geeft namelijk aan wel eens achter het stuur een telefoon te gebruiken. Drie kwart van alle Nederlanders geeft volgens de NOS gelijktijdig aan het gebruik van een telefoon achter het stuur gevaarlijk te vinden.

Opvallend is dat automobilisten vaker een telefoon gebruiken achter het stuur dan fietsers en snorfietsers. Overigens gebruiken jongeren hun smartphone wel erg vaak op de fiets, zou blijkt uit het onderzoek.
 
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie