Simkaart wordt uitgerust met GPS

Simkaart wordt uitgerust met GPS

02-05-2007  |  Tim Wijkman van Aalst


Het Franse BlueSky Positioning is er in geslaagd een simkaart te voorzien van een A-GPS ontvanger. Hiermee is het mogelijk om aan de hand van het GSM netwerk en GPS signalen de locatie te bepalen.

BlueSky Positioning springt hiermee in op de beslissing van de Europese Unie dat aanbieders van mobiele telefonie binnen anderhalf jaar de exacte locatie van een beller moeten kunnen doorgeven aan hulpdiensten indien iemand belt met het 112 alarmnummer. De nieuwe simkaart is uitgerust met een A-GPS (Assistend GPS) ontvanger. Deze ontvangers gebruiken niet alleen het gangbare GPS signaal dat door satellieten wordt uitgezonden, maar ook de positie ten opzichte van een aantal GSM antenne's om zo tot een snelle en nauwkeurige locatiebepaling te komen.

Door het gebruik van A-GPS zal een telefoon ook in gebouwen en in bosrijke gebieden, waar GPS signaal niet of nauwelijks kan doordringen, te localiseren zijn. Deze gegevens zullen vervolgens middels het netwerk overgedragen worden aan de hulpdiensten.

Big brother
Er zijn veel tegenstanders tegen deze ontwikkelingen. Momenteel is het voor aanbieders van mobiele communicatie al mogelijk om iedere mobiele telefoon bezitter te traceren op ongeveer 50 tot 100 meter nauwkeurig. Justitie gebruikt deze gegevens steeds vaker in het onderzoek naar grote misdrijven, waaronder bijvoorbeeld het onderzoek naar de moord op Louis Sévèke in Nijmegen. Ook inlichtingen en veiligheidsdiensten gebruiken deze gegevens op onbekende maar naar verwachting grote schaal voor diverse doeleinden. Met de nieuwe technologie zou het, bij wijze van, mogelijk worden iemand real-time te volgen via Google Earth, zonder dat deze persoon daar van op de hoogte is.

Anderen zien meer heil in het inbouwen van GPS ontvangers in mobiele telefoons. Software in de telefoon zou vervolgens aan de hand van het gekozen telefoonnummer kunnen bepalen of een locatie wel of niet meegezonden moet worden.

BlueSky Positioning, de ontwikkelaar van de nieuwe GPS simkaarten, heeft nog geen mededelingen gedaan hoe de nieuwe simkaarten in bestaande telefoons toegepast kunnen gaan worden. Het is nog onduidelijk of een toestel uitgerust moet worden met aanvullende software om de A-GPS simkaart operationeel te kunnen krijgen.


;

Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie