Europarlement stemt tegen onderhandeling over nieuwe regels auteursrecht

Europarlement stemt tegen onderhandeling over nieuwe regels auteursrecht

06-07-2018  |  Martijn Kregting  |  Achtergrond


Er komt voorlopig geen modernere versie van de Europese regels voor auteursrechten. Het Europees Parlement heeft gisteren in een plenaire zitting het onderhandelingsmandaat verworpen zoals dat was voorgesteld door een juridische commissie van het EP. Dat betekent dat er pas in september opnieuw over gestemd kan worden. De nieuwe regels waren omstreden omdat zijn een inperking zouden betekenen van het open internet zoals we dat nu kennen en niet zozeer meer bescherming van artiesten en andere auteursrechthebbenden.

Er werd al langere tijd in de media en achterkamers strijd gevoerd over de door de Europese Commissie voorgestelde modernisering van de regels voor het online auteursrecht. De snelle digitalisering van de samenleving zou dit nodig maken. Het nadeel van het open internet zou zijn dat er op grote schaal schending van het auteursrecht zou plaatsvinden door het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde content. Muziek, films, maar ook nieuws en achtergronden.

Een bekend voorvechter van strengere regels was sir Paul McCartney. Hij en 30.000 andere artiesten en tekstschrijvers vroegen het Europese Parlement om voor de herziening van de auteurswet te stemmen. Zij vonden dat artiesten nu te weinig compensatie voor hun werk kregen. Het was volgens tegenstanders zoals Bits of Freedom belangrijk dat het onderhandelings mandaat niet werd gegeven, omdat een belangrijk en controversieel wetsvoorstel als deze een goed debat verdient.

Tegen onderhandelingsmandaat

Even voor de duidelijkheid: de stemming gisteren ging niet over het wetsvoorstel zelf, maar over het mandaat voor vertegenwoordigers van het EP om met de Europese Raad (de lidstaten van de EU) te gaan onderhandelen over het invoeren van de nieuwe regels. In totaal stemden 318 EP’ers tegen het onderhandelingsmandaat, 278 stemden voor en 31 onthielden zich van stemming. Nu tegen het mandaat is gestemd, kan het hele Europarlement nog amendementen op de concepttekst indienen.

Rapporteur Axel Voss (EPP, DE), stelde het te betreuren dat een meerderheid van het Europees Parlement het standpunt niet ondersteunde dat hij en de Juridische Commissie verdedigen. Voss had in juni een compromis bewerkstelligd dat door de juridische commissie van het EP was goedgekeurd.  “Maar dit maakt deel uit van het democratisch proces. We zullen nu in september terugkomen op de kwestie voor verdere overweging en proberen de zorgen van mensen aan te pakken terwijl we onze auteursrechtregels up-to-date houden met de moderne digitale omgeving."

Betere bescherming

De Europese Commissie kwam in september 2016 met een voorstel om de bestaande wetgeving voor auteursrechten te moderniseren. Doel was om houders van auteursrechten zoals artiesten en schrijvers beter te beschermen in het digitale tijdperk.

Uiteindelijk leek het vooral een strijd te worden over of de openheid van internet ingeperkt zou worden. Meest controversieel was het plan om internetbedrijven te verplichten om auteursrechtelijk beschermd materiaal te filteren. Critici zagen dit als censuur, omdat het moeilijker zou worden om video- en muziekfragmenten te plaatsen op bijvoorbeeld YouTube of Facebook.

Verkeerde voorstelling van zaken

Een ander belangrijk twistpunt was de betere bescherming van uitgevers, door in wetgeving vast te leggen dat internetbedrijven niet zomaar mogen linken naar nieuwsberichten en andere artikelen. Internetconcerns zoals Google zouden daarvoor overeenkomsten moeten sluiten met de uitgevers. Dit werd door tegenstanders een ‘linkbelasting’ genoemd.

De EC vond dit een verkeerde voorstelling van zaken. Gewoon doorlinken zou helemaal niet ingeperkt worden. Rapporteur Voss zou hebben gesteld dat de stemming beïnvloed is doordat er leugens over het voorstel verspreid zijn.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie