Mobiel internet in veel landen sneller dan Wi-Fi netwerken

Mobiel internet in veel landen sneller dan Wi-Fi netwerken

26-11-2018  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Connectiviteit , Diensten , Netwerk


In 33 van de 80 door OpenSIgnal onderzochte landen is mobiel internet sneller dan internet via een Wi-Fi verbinding. In 47 landen, waaronder Nederland, is Wi-Fi nog altijd sneller dan mobiel internet, al liggen de snelheden vaak dicht bij elkaar.

Uit een uitgebreid onderzoek van OpenSignal blijkt dat in een behoorlijk aantal landen mobiel internet vandaag de dag sneller is dan een Wi-Fi internetverbinding via een vaste aansluiting. Deze situatie doet zich overal op de wereld voor, zowel in ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden.

OpenSignal onderzocht de internetsnelheden in 80 landen wereldwijd en kwam tot de conclusie dat in 33 landen mobiele internetverbindingen gemiddeld sneller waren dan internetverbindingen via Wi-Fi. In 47 andere landen, waaronder Nederland, is dit nog andersom, maar vaak zijn de verschillen dan klein.

Wi-Fi in Nederland (nog) gemiddeld sneller dan mobiel internet

In het geval van Nederland bedraagt de gemiddelde snelheid van Wi-Fi verbindingen 44 Mbps, terwijl mobiele internetverbindingen gemiddeld een snelheid van 37 Mbps hebben.

OpenSignal verwacht dat in de toekomst overal ter wereld, dus ook in ontwikkelde landen, mobiele internetverbindingen standaard sneller zullen gaan worden dan vaste internetverbindingen. Met de komst van 5G netwerken, vanaf omstreeks 2020, kunnen theoretisch internetsnelheden van vele gigabits per seconde gehaald worden. Bij vaste verbindingen lijkt de limiet op dit moment rond de 1 gigabit te liggen. Dergelijke hoge snelheden kunnen vooralsnog niet doorgegeven worden via Wi-Fi netwerken, waardoor mobiele internetverbindingen automatisch sneller worden.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie